Βρεφονηπιακός Σταθμός

Ο κήπος της Γιαγιάς

  • Β' ΠΡΟΝΗΠΙΟ

4 χρονών

Τα παιδιά στην ηλικία των τεσσάρων (4) ετών βρίσκονται στην κορύφωση της περιέργειας και του ενδιαφέροντος τους να εξερευνήσουν τον κόσμο που αποκαλύπτεται μπροστά τους.

Στον παιδικό μας σταθμό εκμεταλλευόμαστε αυτή την τόσο σημαντική ηλικία για να διδάξουμε στα παιδιά πολύτιμες δεξιότητες και συμπεριφορές.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που στηρίζονται στη δράση και στην άμεση συμμετοχή και συμβολή του μικρού μαθητή.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα του σχολείου μας βασίζεται στην διδακτική και την βιωματική προσέγγιση, όπου παιδαγωγός και παιδί αυθόρμητα ή προγραμματισμένα αναλύουν θεματικές ενότητες μέσω του Διαθεματικού Μοντέλου Δραστηριοτήτων*.

 

Το καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών της τάξης του προνηπίου στην παιδικό μας σταθμό διαφοροποιείται αρκετά από τις υπόλοιπες τάξεις πραγματοποιώντας μέσα στην χρονιά μια ομαλή μετάβαση προς την επίσημη εκπαίδευση. Στόχος μας είναι τα παιδιά ολοκληρώνοντας την φοίτηση στον παιδικό μας σταθμό να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις οποιουδήποτε σχολείου και σχολικού προγράμματος.

 

* [Η διαθεματική διδασκαλία είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία ενοποιούνται δύο ή περισσότερες γνωστικές περιοχές με σκοπό την αύξηση της μάθησης σε κάθε περιοχή (Cone et al., 1998). Ο Jacobs (1989) αναφέρει ότι διαθεματική διδασκαλία είναι η προσέγγιση γνώσης και προγράμματος που συνειδητά εφαρμόζει τη μεθοδολογία και τη γλώσσα από περισσότερες από μια περιοχές για να εξεταστεί ένα κεντρικό θέμα, πρόβλημα ή εμπειρία. Είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που προετοιμάζει τα παιδιά για μία δια βίου μάθηση (Χ. Κάτζη-Μπελτράν, 2002).]

 Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Κήπος της Γιαγιάς"  εξυπηρετεί τις περιοχές Παλαιού Φαλήρου, Νέα Σμύρνη, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου και Καλλιθέα.

2019 © COPYRIGHT Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ® ALL RIGHTS RESERVED | DESIGN & DEVELOPMENT KIDCOM | POWERED BY BRAINART | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ