• Βασικό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων

Το Βασικό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων αποτελεί τον πυλώνα του εκπαιδευτικού προγράμματος του σχολείου μας. Σε αυτό περιλαμβάνονται ποικίλες δραστηριότητες που καλύπτουν όλους τους τομείς της ανάπτυξης των παιδιών που φιλοξενούνται στον «Κήπο της γιαγιάς». Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι παρόλο που η επιλογή των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται βάσει προγραμματισμού, είναι πολλές οι φορές που ο προγραμματισμός μεταβάλλεται και η επιλογή γίνεται αυθόρμητα με βάση τις ανάγκες και τις ικανότητες κάθε τάξης.

 

  • Κοινωνικό – Συναισθηματικές Δραστηριότητες

Διάλογος, ελεύθερες ανακοινώσεις, ανάπτυξη θέματος, λογοτεχνία, παραμύθι, θεατρικά δρώμενα , μουσική - τραγούδια, οργάνωση γιορτών - παραστάσεων, ασκήσεις κοινωνικής αγωγής, ασκήσεις αυτοεξυπηρέτησης, συναισθηματικής νοημοσύνης, ασκήσεις πολιτιστικής αγωγής, ασκήσεις σωματικής επαφής, εμπιστοσύνης, επικοινωνίας, χαλάρωσης, ομαδικό ελεύθερο ή κατευθυνόμενο παιχνίδι, κ.α.

 

  • Γλωσσικές Δραστηριότητες

Ελεύθερες ανακοινώσεις, διάλογος, παιχνίδια συναισθηματικής νοημοσύνης, ανάπτυξη θέματος, λογοτεχνία, παραμύθι, θεατρικά δρώμενα, μουσική ακρόαση - τραγούδια, προαναγνωστικά παιχνίδια, παραστάσεις - οργάνωση γιορτών, πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκμάθηση ξένης γλώσσας κ.α.

 

  • Κινητικές Δραστηριότητες

Κινητικά παιχνίδια, γυμναστική, ελεύθερο παιχνίδι, ασκήσεις προγραφής στο χώρο, ασκήσεις λεπτής και αδρής κινητικότητας, ασκήσεις δημιουργικότητας, ασκήσεις προσανατολισμού, ισορροπίας, αμφιπλευρικότητας, ασκήσεις γνωστικού σχήματος του σώματος, χαλάρωσης και ελέγχου της αναπνοής κ.α.

 

  • Νοητικές Δραστηριότητες

Διάλογος, ελεύθερες ανακοινώσεις, ανάπτυξη θέματος, μαθηματικά, προανάγνωση, γραφή, παιχνίδια αντιστοίχησης, διάκρισης, παρατηρητικότητας, αντιληπτικής ικανότητας, συσχετισμού, δημιουργικότητας κ.α.

 

  • Θεατρικές Δραστηριότητες

Δραματοποίηση, αυτοσχεδιασμός, θεατρική παράσταση, ασκήσεις αναπνοής, ασκήσεις χαλάρωσης, ασκήσεις γνωστικού σώματος, ασκήσεις εμπιστοσύνης, θεματικά στιγμιότυπα, τελετουργικά δρώμενα, ασκήσεις κοινωνικότητας, κουκλοθέατρο, κουκλοθέατρο, συμβολικό παιχνίδι ρόλων και συμπεριφοράς κ.α.

 

  • Εικαστικές Δραστηριότητες

Χαρτοκολλητική, ζωγραφική, πηλός, πλαστελίνη, κολλάζ με διάφορα υλικά, τρισδιάστατες κατασκευές, καδράκια, χειροποίητα παιχνίδια κ.α.

 

  • Αισθητηριακές Δραστηριότητες

Παιχνίδια αφής, όσφρησης, όρασης, γεύσης, ακοής, χρωμάτων, διάκρισης, παρατηρητικότητας, πειράματα κ.α.

 

  • Εξωσχολικές δραστηριότητες

Εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις σε θεατρικές παραστάσεις κ.α.

 

  • Περιβαλλοντολογικές δραστηριότητες

Κηπουρικές δραστηριότητες, καθαριότητα χώρων, οικολογική ευαισθητοποίηση, οικολογικά παιχνίδια, πρόγραμμα ανακύκλωσης κ.α.

 

  • Τεχνολογικές δραστηριότητες

Χρήση cd player, mp3 player, βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.α

 

2019 © COPYRIGHT Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ® ALL RIGHTS RESERVED | DEVELOPMENT KIDCOM | POWERED BRAINART | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ